Vedlikehold ventilasjon

Hvorfor må vi ha vedlikehold? Et ventilasjonsanlegg trenger regelmessig vedlikehold for å fungere best mulig og gi ønsket inneklima, samtidig som Arbeidsmiljøloven og TEK17 setter krav til luftmengder for helse, miljø og sikkerhet.

Ventilasjonsanlegg består av mange deler og til dels kompleks teknikk som skal fungere sammen og det er nødvendig med jevnlig kontroll for å sikre forventet drift. Økonomisk sett vil det alltid lønne seg å utføre vedlikehold innen rimelig tid slik at skader og slitasje oppdages før dette går utover større deler av anlegget.Et rengjort og vedlikeholdt anlegg bruker mindre energi.

Hvor ofte må vi vedlikeholde?

Generelt sett sier vi at et ventilasjonsanlegg bør ha en gjennomgang av kyndig personell en gang i halvåret. Et grundig vedlikehold og et litt enklere tilsyn en gang per år = altså to besøk i året.

For å vurdere behovet kan man tenke gjennom følgende:

Hva skjer om anlegget ikke går? Hvis det ikke er et kritisk anlegg, kan man kanskje godta en kort stopp? Dersom anlegget går natt og dag vil det være behov for oftere vedlikehold enn dersom det kun er drift på dagtid. Nye anlegg kan kreve mindre ettersyn i de første årene, og i motsatt tilfelle vil eldre anlegg ha et større behov for vedlikehold. Ligger bygget nær svært trafikkert vei eller i et forurenset område vil spesielt filterkvalitet og antall filterskift per år ha betydning for utstyret og i neste omgang inneklimaet.

Gå videre