Termisk komfort er en følelse

Vi kan spare energi ved å kutte ned på unødvendig oppvarming og kjøling!

Følelsen av om et rom har god luft og rett temperatur er det man omtaler som termisk komfort. Termisk komfort påvirkes av om man er en «frysepinn» eller blir lett varm i kroppen. Ta en titt her: tjue-ikke-bra-i-hue-for-en-frue

Kontoret kan virke kaldt fordi du sitter like ved eller under en kjølekilde eller ved et vindu.

  • Se om du kan få bytte plass med noen. Prøv å stå oppreist og jobb da dette kan påvirke opplevelsen av økt temperatur. Drikk varm drikke. Ta på deg et ekstra plagg. Spis!

Kontoret kan virke for varmt fordi du har en kontorplass litt langt unna en kjølekilde.

  • Se om du kan bytte plass med noen. Drikk noe kaldt. Kle deg med løstsittende luftige klær.

Termisk komfort påvirkes av varmetilførsel og kjøling, ventilasjon og selve luftstrømmen i rommet. Luftfuktigheten har stor påvirkning på følt inneklima samt strålevarme fra skjermer og lamper samt trekk fra vinduer.

En god trend som ses mer og mer er å la sommertemperaturen få slippe inn i kontoret slik at man tillater høyere temperaturer i sommerhalvåret og dermed sparer energi ved å ikke kjøle ned unødvendig mye.

«Tett luft» oppleves oftest i forbindelse med møterom der flere er til stede og kroppsvarmen får temperaturen i rommet til å stige. Det blir også et høyere CO2 nivå etter hvert. Man kan føle seg trettere eller få problemer med å konsentrere seg så derfor: Luft skikkelig ut i pauser!

Gå videre