Bygge om eller kjøpe nytt?

Vi kan hjelpe deg i vurderingen om å bygge om eller kjøpe nytt aggregat. Har dere nok luft til å dekke myndighetenes krav om luftmengder vil vi hjelpe til i prosessen med planlegging, riving, ombygging og ny innregulering. Vi bruker om igjen det som er mulig. Ved rehabilitering av eldre aggregater kan det være riktig å gjenbruke blant annet luftkanaler.

Trenger du et nytt aggregat tilpasset dagens krav i TEK 17 tar vi en befaring og vurderer sammen med deg for å finne beste løsning.

Jevnlig vedlikehold for å spare energi og penger

Det første vi gjør når vi kommer inn i ventilasjonsrommet er å lytte, lukte, se og føle! Vi hører etter ulyd fra vifter og motor. Kjenner etter unormale vibrasjoner, lukter det svidd?

Under et vanlig servicebesøk vil utstyret blir rengjort og kontrollert for funksjon etter egen tilpasset og avtalt beskrivelse. Filtrene må skiftes ved behov, og oftest holder det med et årlig skifte. Filteret beskytter utstyret og holder det rent i aggregatet. Filterkvalitet har fått større oppmerksomhet de siste årene da forskning viser at kvalitet på inneluft ikke alltid har vært bra nok.

Utskiftinger i anlegget

Et ventilasjonsanlegg har i løpet av sitt liv et stadig behov for utskifting av deler som slites. Ikke sjelden oppstår det også akutte behov for reparasjon. Vi gjør vårt ytterste for å levere deler og arbeid til våre kunder på kort varsel.

Gå videre