FNs bærekraftsmål

Vi strekker oss for å jobbe og leve etter FNs 17 bærekraftsmål.
Fimamec sørger for god energiutnyttelse i ventilasjonsanlegget og god helse for dem som puster inn ren luft.

Vi ser på likestilling som en mulighet for vekst i en tydelig mannsdominert bransje og tar ansvar for at kvinner behandles respektfult og har lik lønn for likt arbeid.

I valget mellom å levere ikke fornybar energi og gasser som er skadelige for ozonlaget hjelper vi kunder til å gjøre gode energivalg.
Vårt arbeidsmiljø skal ikke preges av urettferdige ulikheter og våre ansatte skal alltid gis et anstendig arbeid.

Vi jobber for at vårt forbruk skal minimeres til et ansvarlig nivå. Ved å gjøre ombruk til en naturlig ting setter vi søkelys på en ansvarlig produksjon hos våre leverandører. Våre kunder får valget om å kjøpe nytt eller bruke om igjen.
Som ansatt i Fimamec skal vi både i jobb og privat søke å gjøre vårt for å stoppe klimaendringene.

Fimamec ønsker å være del av et samarbeid med kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å nå bærekraftsmålene.

Gå videre