ENTREPRENØR VENTILASJON Salg og service over hele landet UTSKIFTING DELER MONTERING / DEMONTERING
  • Vi jobber for en bærekraftig drift gjennom service og vedlikehold ved behov
  • Stiller krav til og velger etisk forsvarlige leverandører av verktøy og materiell
  • Bekjemper utslipp av miljøgifter ved å kildesortere
  • Skaper sunt innemiljø ved å gjøre skikkelig arbeid
  • Vurderer alltid gjenbruk der det er mulig
  • Skaper lønnsom drift gjennom lave driftskostnader
  • Prisgunstige avtaler og personlig kundeoppfølging